Náhlé příhody břišní

Ads

 Ads

>

Náhlé příhody břišní (NPB)

= stav vznikající z plného zdraví, rychle progredující a ohrožující pacienta bezprostředně na životě. Dramatický a rychlý průběh, vyžaduje urgentní  řešení..

Před vyšetřením pacienta a stanovením dg.nesmí být podána analgetika, spasmolytika ani ATB!!!(zastření příznaků)!!!!!!!

Rozdělení NPB:

¢  Vrozené: vznikají na podkladě VVV (vrozených vývojových vad)

- ATRÉZIE = neprůchodnost např. jícnu, střev, rekta, anu, žlučových cest..

- MALROTACE = porucha rotace střev

- INVAGINACE = vsunutí jedné časti střeva do druhé (může být i získaná)

- VOLVULUS = otočení střeva kolem své osy (→ zaškrcení cév a nervů) (může být i získaný)

 

¢  Získané:

—  zánětlivé (apendicitis, ac. pankreatitis, cholecystitis, peritonitis)

—  nezánětlivé– ileus ( mechanický, neurogenní,  cévní)                                                             

—  úrazové (perforační peritonitis = proděravění GIT,

                                               hemoperitoneum = krvácení do volné dutiny břišní z poraněných                                                                         parenchymatozních orgánů)

—  krvácení do GIT

¢  Atrézie jícnu

¢  Invaginace střeva

¢  Malrotace

¢  Volvulus

PŘÍZNAKY NPB:

Ø  Tachykardie ↑P             

Ø  Hypotenze ↓ TK

Ø  Poloha pacienta, výraz obličeje ( propadlé tváře, halonovaný pohled, povleklý jazyk…)

Ø  Teplota, axilorektální rozdíl >0,5˚C

Ø  Povrchní mělké dýchání (pro bolest břicha se pac. brání hlubokému dýchání)

Ø  Zástava odchodu plynů a stolice nebo naopak průjem

Ø  Nevolnost, zvracení

Ø  Bolest

-  Somatická - dráždění peritonea - ostrá, dobře lokalizovaná

-  Viscerální (útrobní) - vycházející z orgánů - tupá, těžko lokalizovatelná, často kolísavá  = kolika (u kolikovité bolesti pac. neustále mění polohu např. kolika biliární, renální)

 

Ø  Známky peritoneálního dráždění

¢  Défence musculaire = křečovité stažení (kontrakce) svalů stěny břišní s cílem zamezit šíření zánětu (prknovité břicho)u peritonitis

ü  Blumbergovo znamení = bolestivá palpace (bolest po prudkém uvolnění stlačeného místa)

ü  Rowsingovo znamení = bolestivá palpace naproti předpokládaného zánětu

ü  Pléniesovo znamení = bolestivý poklep

Příznaky krvácení do GIT

¢  Melena

¢  Hematemeza

¢  Enterorhágie

Známky ileu

¢  Vzedmuté břicho

¢  Ztužování kliček

¢  Překážková, nebo obleněná peristaltika

Ø  U NPB rychle šokový stav (septický, hypovolemický), poruchy vědomí, křeče, oligurie, smrt

 Diagnostika:

¢  Anamnéza: Počátek obtíží, předcházející období ( dietní chyba, alkohol, úraz…), vývoj obtíží, časový faktor, předchozí operace, užívané léky, jiná onemocnění ( cholelithiaza, diabetes, ICHS…)

¢  FF:  PULZ:tachykardie bez teplot – u krvácení, rychlý nárůst pulzů neodpovídající TT je u peritonotidy, bradykardie u biliární peritonitidy

TT:typicky pro NPB bývá TT nad 38˚C, typický je axilo-rektální rozdíl >1˚C, u difuzní peritonitidy TT klesá pod 36,5 ˚C

                      DECH – zrychlený a povrchní u peritonitidy

Fyzikální vyšetření

¢  Pohled

¢  Poklep (bolestivý Plenies)

¢   Pohmat(bolestivý Blumberg, Rowsing)

¢  Poslech (peristaltika)

¢  Per rectum - vyklenutí Douglasova prostoru + bolestivost, náplň ampuly, krev

 Laboratoř:

—   Známky zánětu → leukocytoza, CRP, FW,  Krvácení → KO

—  Biochemie  - JT, AMS, M+S

Zobrazovací metody:

—  RTG - nativní snímek - pneumoperitoneum, hladinky

—  SONO - parenchymové orgány, volná tekutina, překážka pasáže

—  CT - doplňková

Endoskopie:

—  " Gastrofibroskopie

—  " Kolonoskopie

Ostatní:

—  Diagnostická punkce, nebo laváž

—  Diagnostická laparoskopie

Terapie:

¢  Včasná léčba -"nad pacientem s náhlou příhodou břišní by nemělo 2x vyjít a zajít slunce"

Konzervativní léčba:

—  NIC per os!!!!

—  vyprázdnit žaludek - NG sonda

—  zajistit dostatečný žilní vstup, hydratace

—  analgezie, spasmolytika, ATB  až po stanovení diagnozy!!!!

¢  Většinou léčba operační- cíleně dle onemocnění

 

Zánětlivé NPB

1. APENDICITIS (APE) = zánět červovitého přívěsku(apendix vermiformis) častá NPB v dětském věku

¢  apendix vermiformis – dlouhý 7-10cm, umístěn v pravém podbřišku, připojen k céku. Obsahuje značně lymfatickou tkáň. Uložení a délka apendixu jsou variabilní.

Rozdělení APE:

ü  akutní = NPB v mladším věku,

ü  chronická APE = pomalý rozvoj, neurčité příznaky ( u starších lidí)

Komplikace APE:

ü  periapendikulární absces( hlíza ) = ohraničený zánět kolem apendixu,

ü   gangréna = sněť s následnou perforací (proděravěním)→rozšíření záněru na celé peritoneum = peritonitis,

ü   srůsty (měsíce po operaci),

 

Apendicitis = zánět červovitého přívěšku (apendix vermiformis)

¢  apendix vermiformis

¢  Různé možné pozice apendixu

Příčina: nejasná, zanesení infekce krví z jiného ložiska nebo pomnožení střevní flóry→ zánět, obstrukce střevním obsahem

       Příznaky:

ü   Bolest zpočátku neurčitá v okolí pupku či epigastria,  postupně se přestěhuje do pravého podbřišku (oblast  Mac Burneyova bodu = rozhraní střední a spodní třetiny na spojnici mezi pupkem a spina iliaca anterior superior). Bolest je stupňující, náhlá, kolikovitá, bolest při chůzi po patách (počáteční stádium), bolest při defekaci a při prudké flexi DK v kyčelním kloubu. U chronické APE se střídá období klidu a bolesti. Při perforaci (proděravění) apendixu nastává chvilková úleva. Je-li bolest a prknovitě stažené břicho -> peritonitis

ü  Nauza, zvracení (ne vždy)

ü  ↑TT – subfebrilie přechází ve febrilii, axilorektální rozdíl více než 0,5 ˚C

ü  Zástava odchodu plynů a stolice

ü  Tachykardie kolem 90/min.

¢  (oblast  Mac Burneyova bodu

Diagnostika:

Vyšetřovací metody: STATIM!

 anamnéza (rozvoj obtíží, poslední příjem tekutin a jídla, poslední stolice a odchod plynů, poslední menses...),

fyzikální vyš.(pozitivní Blumbergovo, Rovsingovo a Pleniésovo znamení, per rektum),

Laboratorní vyšetření - zvýšená FW, KO+diff. (leukocytóza), CRP+ionty (biochemické vyšetření krve), M+S (vyšetření moče)

UZ břicha

RTG břicha (nativní snímek ve stoje)

FF - TT, TK, P

--> po výsledcích kontrola starším lékařem, který rozhodne o způsobu léčby

doplňující vyš. – gynekologické (mimoděložní těhotenství, srůsty), urologické, SONO, RTG

Léčba:

A) Konzervativní

· Klid na lůžku

· Nic per os

· Studené obklady na břicho,

· Kontrolní odběry - CRP, FW, KO(leukocytoza) – ukazatelé vývoje zánětu

¢  B) Chirurgická

· APENDEKTOMIE = odstranění apendixu laparoskopicky nebo laparotomicky

· u komplikované apendicitidy – nutná laváž(výplach) dutiny břišní, infuze a ATB

Příprava na operaci – viz. perioperační péče

¢  Před operací

¢  Sledujeme - bolest (úlevová poloha na boku v klubíčku) a celkový stav, TT, nauzeu, zvracení, odchod plynů a stolice, laboratorní výsledky

¢  Do určení diagnózy nepodáváme žádná spazmolytika ani analgetika – zastření příznaků, neprovádíme klyzma -> perforace

¢  Příprava k urgentní operaci

¢  Laparoskopická apendektomie

¢  Klasická laparotomická apendektomie

 Oš. péče po apendektomii:

Po operaci

· Standardní ošetřovací jednotka, vodorovná poloha, péče o klienta po celkové anestezii, prevence aspirace

· Sledujeme – FF, bolest (úlevová poloha, analgetika), invazivní vstupy (PŽK), operační ránu, pooperační nevolnost (zajistit k lůžku pomůcky pro zvracení, výplach úst, antiemetika - TORECAN supp, inj.)

· Pohyb - řídí se stavem klienta, operačním zákrokem, komplikacemi-nebývají

· Vyprazdňování - močení (do 8hod), odchod větrů (do 48hod), stolice (do 72hod)

· Hygienická péče - dle úrovně soběstačnosti, aktivizace klienta už 0.den večer vstávání z lůžka

· Operační rána - 1. převaz (2-3den), stehy (7-10den)

· Prevence TEN

· Imobilizační syndrom

· Účinky podávaných léků

0. Den- dieta 0/S čaj po lžičkách za 4-6hod po operaci,

1.den – dieta č. 0/S

2.den dieta NT (nemastná tekutá ) nebo č.0

3. den – dieta č. 1 (diabetici č. 9-1)

4. den – dieta č. 2 (diabetici č. 9-S)

5.den – dieta č.3 (diabetici č.9)

 nepodáváme minerálky ani potraviny způsobující nadýmání (ovoce, luštěniny) je zpomalená střevní peristaltika

· Rehabilitace - hlavně u starších lidí - včasná mobilizace ještě v den operace, učit správným pohybům, vzpřímené držení těla, odkašlávání, přidržování oper. rány……

· Pokud je zákrok bez komplikací, bývá hospitalizace krátká

· Dostatečná informovanost o zdravotním zákroku a o prognóze - podává lékař

¢  Domácí péče

· Propuštění dle stavu klienta 3.- 4.den, po 1. stolici

· Stehy EX 7. den na chirurgii

· Informace o postupné zátěži břišní stěny, péči o jizvu, výživě a pravidelném vyprazdňování

· Do 3. dnů návštěva u praktického lékaře

· Rekonvalescence je individuální podle rozsahu operace a eventuelních komplikací (Františkovy Lázně u děvčat jako prevence srůstů a neplodnosti)

 

¢  2. Akutní pankreatitida

(viz. učivo interna – pankreatitidy)

= samonatrávení slinivky břišní vlastními enzymy, patří mezi NPB, může končit i smrtí

¢  Pankreas

2 formy:

-          edematozní (otok slinivky)

-          hemoragicko-nekrotická krvácení s nekrózami (závažná)

Příčina:

- obstrukce (uzavření) Vaterské papily vycestovaným žlučníkovým kamenem = biliární pankreatitis

- nadprodukce enzymů slinivky při nadměrné konzumaci tučného jídle nebo nárazově více alkoholu

-          Léky

-          Podráždění slinivky při ERCP

¢  Pankreas u nekroticko-hemoragické formy pankreatitidy

Příznaky :

¢  Pankreatogenní krutá, šokující bolest v epigastriu, vyzařující do zad(pásový charakter), náhlý začátek po tučném jídle či alkoholu

¢  úlevová poloha na všech čtyřech

¢  nauzea, opakované zvracení bez úlevy, jídlo vyvolá další bolest→ hlad + dehydratace

¢  vzedmutí břicha pro zástavu odchodu plynů

¢  Prknovité břicho =  Défence musculaire

¢  Bledá zpocená kůže, ↑TT,

¢  Šok (tachykardie – 100/min., oligurie, hyperventilace, dezorientace)

¢  Promodrání kolem pupku (po 3-4 dnech)

Laboratoř: ↑ amylázy, ↑CRP, leukocytoza,hyperglykémie,rozvrat vnitřního prostředí

¢  Ascitéz→ dehydratace a šok, bezvědomí a smrt

Diagnostika:

Anamnéza

Fyzikální vyš. + FF

Vyš. per rektum – bolest Douglasova prostoru

laboratorní vyš. krve- Jaterní testy, pankreatické enzymy (zvýšené amylázy, lipázy), glykemie, CRP, hypokalcemie KO(leukocytoza), Quick, APTT

 Punkční laváž (odsátí a výplach dutiny břišní) 

RTG břicha

 SONO,

ERCP

CT břicha

 

Léčba:

Konzervativní:

¢  NIC PER OS !!!!!!! několik dnů, KLID na lůžku

¢  náhrada tekutin parenterálně

¢  Nasogastrická sonda + odsávání žaludečního obsahu (slinivka v klidu)

¢  Analgetika (Mesocain)NE MORFIN!!!,

¢  Spasmolytika

¢  ATB

¢  Léky tlumící sekreci p. šťáv (Somatostatin)

 

Chirurgická:

¢  při komplikacích (nekroza, peritonitida, sepse):

¢  Výpotek →vypuštění + laváž + zadrénování

¢  absces → vypuštění abscesu

¢  ERCP  vyš. + papilosvinkterotomie (protětí Vaterské papily při stenoze či zaklínění kamene)

¢  nekrektomie

¢  Pankreatektomie (výjimečně – celoživotní substituce)

 Ošetřovatelská péče

1.klid na lůžku, úlevová poloha na čtyřech

2.přísný zákaz příjmu potravin a tekutin

3. zavedení NGS, odpad ze sondy, zvláštní péče o dutinu ústní

4.zavedení periferní kanyly

5.sledování:lab. výsledků, FF, saturace, hydratace, bolesti, vyprazdňování, bilance tekutin..

6. péče o kůži, psych. podpora

7.výživa: hladovka+ parenterální, 0/S→pankreatická dieta→ dieta č.4/S

8. poučení (omezení tuků, cukrů) zákaz alkoholu,a dispenzarizace pacienta

 

 3.  Peritonitis = zánět pobřišnice

Příčina:

-zanesení infekce při poranění břicha

- perforace střev (u M. Crohn, u apendicitidy), perforace žaludku ( u vředové choroby)

Organizmus má tendenci zánět ohraničit a opouzdřit = vzniká absces. Rozšíření zánětu na celou pobřišnici = DIFUZNÍ PERITONITIS (život ohrožující stav)

Pobřišnice reaguje na zánět tvorbou výpotku, který je buď čirý = serozní (podobný plazmě), nebo hnisavý při perforaci střev.

¢  Peritoneum

¢  Douglasův prostor = nejníže položené místo v dutině břišní

Příznaky difuzní peritonitis:

-bolest břicha zvyšující se při pohybu a narovnání, úlevová poloha na boku či zádech a nechtějí se ani hnout

-povrchní dýchání pro bolest břicha

- zvracení (často bývá, ale ne vždy), ukázat lékaři vzhled a barvu

-zástava odchodu plynů a stolice (někdy bývá průjem)

-DEFENSE MUSCULAIRE(svalové stažení)

a)      lokální při ohraničeném zánětu

b)      difuzní peritonitis prknovité celé břicho (zánět rozšířen ne celé peritoneum)

-bolestivost Douglasova prostoru

- facies Hippocratica(Hipokratův obličej) = vpadlé oči, špičatý nos, popelavá barva kůže, rty a nehty cyanotické, ublinkávání nazelenalé barvy

- tachykardie (P je zrychlený a nitkovitý)

-hypotenze

-pocení

Th.:

¢  chirurgická u difuzní peritonitidy – laparotomie (otevření dutiny břišní) a odstranění příčiny, vysušení dutiny břišní a laváž (výplach), zadrénování, širokospektrá ATB, parenterální výživa, časté kontrolní odběry, žaludeční sonda

¢  konzervativní  - u ohraničené peritonitidy

– ATB + sledování, zda nedojde k rozšíření zánětu

¢  Laparotomie = otevření (rozříznutí) dutiny břišní

¢  Drenáž dutiny břišní

 Oš. péče:

¢  poloha – úlevová (Fowlerova)- pomáhá ohraničit zánět

¢  FF

¢  Bilanci tekutin, hydratace – kožní turgor

¢  Monitorace bolesti, svalového napětí

¢  NGS k odčerpání žaludečního obsahu, nic per os

¢  PMK

Příprava na operaci – viz. perioperační péče urgentní

Pooperační péče – sledujeme návrat peristaltiky, dietu dle stavu pac., Po peritonitidě časté vazivové srůsty.

 

4. Cholecystitis, biliární kolika
(viz. on.žlučových cest)

¢  Cholecystitis – patří mezi NPB

¢  Cholelihtiazis

¢  cholecystolithiazis

 Chirurgická léčba:

1. ERCP + litotrypse (rozbití kamenů)

2. LACHE =  laparoskopická cholecystektomie (menší zátěž pro organizmus, kratší hospitalizace)

3. CHE = cholecystektomie klasická pomocí laparotomie = odstranění žlučníku otevřením dutiny břišní

 

Před operací: vyprázdnit střeva, lačnit 12 hod,jinak stejné- viz. perioperační péče

Po operaci: péče o drén- Redonův (podtlakové sání, odstraňuje se 1-2. den po operaci), T- drén (postupné uzavírání drénu od 7.dne po operaci, vedeme přesný záznam, odstraňuje se asi 10.den)

Dieta po operaci žlučníku :

0. den lačný

1. den 0/S, NT (nemastná tekutá)

2. den dieta č.4/S, 4

¢  ERCP

¢  LACHE

  Komplikace cholelithiazy:

¢  hydrops,

¢  empyém,

¢  Perforace žlučníku,

¢  peritonitis,

¢  biliární pankreatitis.

 

Nezánětlivé NPB

1. Ileus = střevní neprůchodnost

Rozdělení ileu:

A)     mechanický ileus

- obstrukční (ucpání střeva uvnitř potravou, pomerančový ileus, cizí předmět - mince aj., cizopasníci-škrkavky, nádor) není tak dramatický průběh

- strangulační- dramatický průběh (zaškrcení střeva zvenku např. uskřinutá kýla = inkancerovaná hernia-, invaginace = vsunutí jedné části střeva do druhé, volvulus = otočení střevní kličky kolem vlastní osy→ zaškrcení cév a nervů

¢  invaginace

¢  Inkarcerovaná hernia

Příznaky mechanického ileu:

¢  Bolest břicha kolikovitá postupně narůstající

¢  Zvracení dle lokalizace uzávěru – až zvracení střevního obsahu = zvracení  stolice (MISERERE)

¢  zástava stolice a plynů

¢  vzedmutí břicha,

¢  poslechově zesílená peristaltika nad překážkou, jak se snaží protlačit obsah střev přes překážku, později klid

¢  bubínkový poklep na břiše

¢  neklid pacienta

¢  dehydratace

¢  nad překážkou hromadění střevního obsahu, které vede k rozepnutí střeva, snížená resorpce , a vnitřního prostředí a šok

¢  u strangulačního ileu je výrazná prudce nastupující krutá kolikovitá bolest - pronikavý křik dítěte je velmi charakteristický, rychle nastupující šok (nápadná bledost, studený pot, tachykardie, hypotenze)

¢  Celkově dehydratace (ztráta vody a iontů zvracením) → hemokoncentrace(zahuštění krve), šokový stav

Léčba: laparotomie - odstranění překážky, derotace střev, resekce nekrotické části střeva = kolektomie, anastomoza = spojení zbylých částí střeva k sobě, stomie

¢  Resekce střeva + anastomoza

B) neurogenní ileus

a)      paralytický ileus = paralýza (ochrnutí) střev, rozšíření střevních kliček, poslechově vymizelá peristaltika tzv.“mrtvé ticho“,

Příčina:

       paralýza střev např. po operaci (nenaskočí střevní peristaltika),

       snížením hladiny kalia.

Léčba: konzervativní – zavedení NGS nebo Abbotovy sondy k odsávání střevního obsahu-péče o sondu (hygiena dutiny ústní, nic nesmí spolknout, natírat rty), sledujeme odchod plynů a stolice, vzedmutí břicha, bolest, odběry kontrolní,

farmakoterapie – léky podporující peristaltiku (prokinetika), rehydratace i.v.,monitorace základních životních funkcí,

¢  Paralytický ileus - ochrnutá rozšířená střeva

b) spastický = spasmus, křečovité stažení hladké svaloviny ve stěnách střev, vzniká vzácně

Příčina:

- dráždění střevních nervů u meningitidy, poranění míchy, vlivem toxických látek

Léčba: spasmolytika, chirurgická revize dutiny břišní

 

C) cévní ileus

– vzniká při embolii nebo tromboze mezenterických cév  ( u ATS, po AIM, on.srdce) - ucpání cév vyživujících střeva →  INFARZACE STŘEV = odumření části střeva, kde chybí zásobení krví,  ischémie až gangréna střev se vznikem peritonitis

Příznaky: náhlá, prudká bolest, zvracení s příměsí krve, zástava stolice nebo průjmy s příměsí krve, bolest Douglasova prostoru, známky celkové alterace, rozvoj šoku

Léčba: chirurgická embolektomie, trombektomie (odstranění trombu či embolu), resekce střeva při nekroze

Diagnostika ileozních stavů

¢  Fyzikální vyš. břicha

-          pohmatem,

-          poklepem,

-          poslechem (mrtvé ticho u paralytického ileu, ↑peristaltika nad překážkou u mechanického ileu)

-          vyšetření per rectum

¢  zobrazovací metody

—  RTG - ve stoje (hladinky!!! = rozhraní tekutiny a plynu ve střevech)

—  SONO břicha

—  irigografie

¢  u cévního ileu: abdominální angiografie, NMR

předoperační péče

¢  zavedení NGS

¢  zavedení PMK ke sledování diurézy

¢  monitorace celkového stavu

¢  zavedení i.v. kanyly - infúzní léčba (rehydratace)

¢  odběry na statim

¢  prevence TEN (bandáž a miniheparinizace)

¢  příprava operačního pole

¢  u novorozenců či kojenců někdy pokus o obnovení pasáže střeva zavedením rektální rourky či malým klyzmatem

¢  premedikace

 

pooperační péče

monitorace FF, diuréza

péče o výživu - odsávání žaludečního obsahu sondou, parenterální výživa, postupná realimentace (zatěžování GIT stravou)

tišení pooperační bolesti POZOR ANALGETIKA HLAVNĚ OPIÁTY ZPOMALUJÍ STŘEVNÍ PERISTALTIKU

péče o operační ránu, drény,

 zatěžování GIT stravou pomalu a postupně 0/S, 0, 1, 2,…., sledujeme, zda strava nevyvolává bolesti, nadýmání, říhání, dále sledujeme odchod plynů a stolice

 včasná mobilizace

 péče o psychiku

 medikamentózní léčba - ATB, analgetika, parasympatomimetika, kontrolní vyšetření - odběry krevní (mineralogram, CRP, KO), rtg.

Domácí péče: vhodné stravovací návyky (NE kořeněná a nadýmavá jídla, tuhé maso a slupky z ovoce)

Perforační peritonitis

= dráždění peritonea

Způsobené:

a)      krví, žlučí, močí, pankreatickými šťávami z perforovaných orgánů dutiny břišní = aseptická peritonitis (bez přítomnosti bakterií)

b)      Septická peritonitis – zanesení bakterií při otevřeném poranění břicha nebo při perforaci střev

 

Krvácení do GIT

1)Perforace peptického vředu = komplikace vředové choroby gastroduodena (viz. vředová choroba)

Příznaky perforace: náhlá silná bolest břicha v jeho horní polovině až šok, hemateméza, meléna, dehydratace

Léčba konzervativní: antiulcerotika, antacida (blokátory protonové pumpy) + ATB

Léčba chirurgická: při neúčinn konzervativní léčbě, při komplikacích (perforace, krvácení) → stavění krvácení endoskopicky(gastroskopie)

Operace:

RESEKCE 2/3 ŽALUDKU: BILLROT I, II,

VAGOTOMIE = protětí n. vagus

DRENÁŽ ŽALUDKU

GASTROSTOMIE

GASTREKTOMIE

GASTROENTEROANASTOMÓZA – spojka mezi žaludkem a tenkým střevem

Pyloroplastika

 

2) Perforace střev

Oslabení stěny střeva nádorem( kolorektální karcinom), divertiklem(Meckelův divertikl=výchlipka na konci tenkého střeva), M Crohn, colitis ulceroza, úrazem

Chir. léčba: resekce střev ( hemikolektomie) + následné anastomóza (sešití konců střev k sobě), event. kolostomie

 

3.) Úrazové HEMOPERITONEUM

= krvácení do volné dutiny břišní při poranění parenchymových orgánů (játra, slezina)

Příčina: tupý náraz či pád na břicho → trhlina jater či sleziny→silné krvácení

Příznaky: bledost, bolesti břicha stupňující (rozpínání vazivového pouzdra na povrchu jater a sleziny), ↓TK, ↑ P, bledost, hemoragický šok, u ruptury sleziny bolest vyzařuje do levého ramene (2-dobá ruptura)

Th.: Konzervativní u drobnějších poranění: klid na lůžku, monitorace FF

Chirurgická : zástava krvácení (komprese, tamponáda, podvaz cév, resekce jater, splenektomie= odstranění sleziny.)

 

4.)Krvácení do horní části GIT

 (jícen→jícnové varixy u cirhozy jater, žaludek-perforace vředu, duodena, event.tenkého střevo)

  Příznaky: hemateméza – jasně červená, či barva kávové sedliny, meléna

Léčba: zavedení Sengstakenovy balonkové sondy, ezofagoskopie – sklerotizace varixů

 

Ads